Skip to content
 • English
 • Magyar
 • English
 • Magyar

Egy furcsa angol, karácsonyi népszokás

Sokáig azt hittem, hogy az angoloknak nagyon kevés régi, autentikus népszokásuk van, éppen ezért igen csak megdöbbentem, amikor fölfedeztem, hogy nemcsak betlehemezésük, hanem karácsonyi alakoskodó játékuk is van, amely nem hasonlít sem a (magyar) kántálásra, sem a paradicsomjátékra (Ádám és Éva történetét játszották el december 24-én), de még a regölésre (házról házra jártak a regősök, énekeltek és jó termést, egészséget kívántak) sem.

Sandys_1852_-_Modern_Christmas_Plays,_ChapterVIII_800x600

Szóval a Christmas Mummers-t én karácsonyi alakoskodásnak fordítanám, ami a néprajzban szórakoztató népi játékban részt vevőt jelent (személy), aki különféle embereket vagy állatokat utánoz. A „mummers“ a német „mummer“ szóból eredt, amely maszkot vagy jelmezbe bújt személyt jelent. A játék a pogány időkre vezethető vissza, amelyet később a keresztények nem néztek jó szemmel, de úgy voltak vele, hogy saját céljaikra használják föl és keresztényi elemek beleszövésével továbbra is engedélyezték azokat, ezzel népszerűsítvén az új hitet. Így jött létre a korai keresztény misztériumszerű játék, amelyben a vallásos szereplők mellett különböző legendák népszerű alakjai is megjelentek. Bár a karácsonyi alakoskodók előadása régiónként eltérő volt, a fő keresztényi mondanivaló azonban mindig ugyanaz maradt: a jó győzedelmeskedik a rossz fölött. Ugyanígy a négy főszereplő is mindig megegyezett:

 • Karácsony Apó, az évszak fő karaktere
 • György király, állítólag Szent György torzult változata
 • Török lovag feltehetően a kereszteshadjáratok idejét idézi és az
 • Előkelő doktor pedig a jó győzelmét jelképezi a rossz fölött.

Karácsony előtt két héttel kezdtek el pubokban előadást tartani és minden este szórakoztatták a nézőket. Ha belegondolunk, hogy régen,amikor még nem létezett tv és alig volt elérhető bármiféle szórakozási lehetőség, akkor azonnal megértjük, miért voltak ennyire népszerűek ezek a játékok. Ráadásul a helyiek nagyon ritkán hagyták el a falut, plane a vasút megjelenése előtt. Volt hogy több társulat is járta a falvakat és az előadások mindig roppant népszerűek voltak, amelyet a közönség pénzzel honorált.

Mummers,-by-Robert-Seymour,-1836

Mivel Berkshire megyében élek, ezen megye játékának néztem utána. Általánosságban véve nagyon kevés leírás maradt fönn, de csodával határos módon találtak egyet, amelyet 1900-ig játszottak egy Hoe Benham nevű kis falucskában.

Ebben a játékban a szokásos négy főszereplő mellett az alábbi alakok jelennek meg:

 • Tall and Smart (Magas és Eszes),
 • Bold Granny Dear (Kedves bátor anyó), amely a Bold Grenadier (bátor gránátvető katona) torzult változata,
 • Happy Jack (Boldog Jancsi).
 • Mazzant Binnit – A szereplő, aki utoljára jelent meg a játékban, éppen ezért úgy hívták, hogy „Him as ain’t been yet“ (aki még nem volt). Ebből lett a Mazzant Binnit („kimég nemvót“), amely szintén torzult változat.

A szereplők gyakran analfabéták és iskolázatlanok voltak, ezért érthető, hogy miért torzult el néhány név, pláne egy két sör után.

Nem vagyok műfordító, de megpróbáltam a legjobb tudásom szerint lefordítani a játékot, amelyet érdemes elolvasni, hiszen különleges, könnyed és vicces és nem utolsó sorban annyira eltérő a magyar karácsonyi alakoskodások témájától. Ha tudsz angolul, akkor javaslom, hogy angol nyelven olvasd, sokkal élvezhetőbb és még érdekesebb.

Karácsonyi játék Hoe Benham-ben

KARÁCSONY APÓ (Belép)

Itt jövök én, öreg Karácsony Apó,
Vársz-e vagy sem,
De remélem, hogy öreg Karácsony Apó nevét nem feleded.
Egy évben egyszer van karácsony,
De mikor eljő, örömöt hoz.
Marhasült, szilvapuding, gyümölcsös piték –
Ki szereti jobban: Boldog Jancsi vagy Én?
Ebben a szobában most bemutatnók,
A legnagyobb csatát, ami valaha vót:
György király és a török lovag, ni
Kik Angol honba jöttek vívni.
Nézők, nézők, biztatlak,
Bátor barátaimmal és katonáimmal,
Éppen ezért azt felelem,
Jer, György király, tégy rendet!

GYÖRGY KIRÁLY (Belép)

Itt jövök én, György király,
Maga a megtestesült bátorság.
Széles kardommal kezemben,
Tízezer fontnyi aranyat szereztem.
A tűzokádó sárkánnyal küzdtem,
kit aztán lándzsámra feltűztem.
Egyiptom királyának leányát megnyertem,
Bátor szolgák és igaz apródok segítségével,
Hadakat és népeket küzdöttem le,
Mily merész azt mondanók,
Hogy bárkivel utamon megvívok.

IDEGEN KIRÁLY (Belép)

Ím hol vagyok Idegen király,
Széles kardommal kezemben, mit lóbálok –
Én meg a bátor Török Lovag vagyok,
Aki letarolja Angol hont.
Vegye csak elő kardját, bátor György király
Lássuk, hogy vére vajon felhevül,
Vagy általam mielőbb lehűl!

GYÖRGY KIRÁLY Várj csak, Török Lovag!
Igen bátran dicsekedsz.
Kard ki kard és küzdj,
Vagy pénzt ide,
Mielőtt elesel!

TÖRÖK LOVAG Kedvedre? Nem teszek a kedvedre György Király, küzdjünk meg, hogy lássuk, ki esik földre hamarább!

(Harcolnak. A Török lovag térdre esik.)

TÖRÖK LOVAG Esedezz! Esedezz ez egyszer, hallgasd meg imám! Esedezz, György király és hadd legyek örökre szolgád!

(Harcolnak. A Török lovag elesik és meghal.)

KARÁCSONY APÓ Ó, királyom, királyom, mit tettél?
Végem, egyetlen fiamat megöléd!

GYÖRGY KIRÁLY Nem, Apó, a fiad hívott ki.

KARÁCSONY APÓ Van itt orvos, ki meggyógyítaná, a földön fekvő, vérző vágását?

GYÖRGY KIRÁLY Igen, ím hol egy orvos, ki meggyógyítaná, a földön fekvő, vérző vágását.

KARÁCSONY APÓ Ki volna ő?

GYÖRGY KIRÁLY Gray Péter.
Modern alakoskodok

GRAY PÉTER (Belép)

Kicsoda hívja Gray Pétert?
Gray doktor a nevem,
Így hívnak az emberek.

KARÁCSONY APÓ Ó, doktor, doktor, mennyi fizetséget kérsz?

GRAY PÉTER Tíz arany szokott lenni,
De tőled ötvenet merek kérni.

KARÁCSONY APÓ Megadom, doktor, de mit tudsz érte tenni?

GRAY PÉTER Kúrálok viszketést és öltést, szélütést és köszvényt,
Fáj vagy sem,
Kihúzom a szálkát a lábából íziben,
Ha eme férfiú szenved.
Igen, előkelő kicsiny doktor volnék, nem csaló innen s onnét. Mit most teszek, hölgyek és urak, előttetek teszem, hogy higgyetek szemeiteknek. Íme egy üvegcse táp cseppekkel, melyből teszek egy cseppet a nyelvre ide, egyet meg a tenyerébe bele. Azt mondom néki, „kelj föl, és járj“, amilyen gyengéden muszáj.

GYÖRGY KIRÁLY Kelj föl, kelj föl, és térj vissza hazádba,
mondd el nékik, György király ezerszer jobb csatában.

KARÁCSONY APÓ Jöjj be, Magas és Eszes.

MAGAS ÉS ESZES (Belép)

Ím hol jövök én Magas és Eszes,
Ami a szívemen a számon – így beszélek.
Fejem vasból,
Testem acélból,
Nadrágom szűk lábamon,
Zoknim sarkamig lóg.
Előbb karácsony jő, aztán tavasz,
Kis vidám legény vagyok, ki táncol és szaval.

KARÁCSONY APÓ Gyere be, Kedves Bátor Anyó!

KEDVES BÁTOR ANYÓ (Belép)

Kedves bátor anyó itt jövök én,
Ki Magas és Eszestől cseppet sem fél,
Ha feje vasból valóban,
Teste acéllal bélelve,
Fejtől vállig teljesen
Rögvest éreztetem vele.

KARÁCSONY APÓ Jöjj be, Boldog Jancsi!

BOLDOG JANCSI (Belép)

Boldog Jancsi ím hol jön,
Nejem és gyerekem a hátam mögött,
Családom nagy ugyan, én pedig kicsiny,
Egy fillér is minket megsegít.
Kilencből öt maradt meg,
Fele elevenen éhezett.
Táncra perdít egy korsó karácsonyi sör,
De pénz a zsebünkben szebben csöng,
Hölgyek és urak, kik ti itt ültök most,
Kicsiny karácsonyi dobozt adjatok.

KARÁCSONY APÓ Jöjj be, Kimég Nemvót!

KIMÉG NEMVÓT (Belép)

Most én jövök, hisz‘ nem voltam még,
Nagy fej, kicsiny bölcsesség,
Fejem nagy, de együgyű,
Ezért szóljon inkább hegedűm,
Kék ruha, sárga csipke,
Mindenki táncra ízibe!
A hegedűs igen aggódik,
Mennyi pénz adódik.

Winster_Hobby_horses_&_mummers_(small)

~

 

Amikor Angliába költöztem, az első hétvégémen a falu közepén tábortüzet raktak a helybeliek Guy Fawkes napján és a tűz mellett beszélgettek, iszogattak. Jó volt látni, hogy összegyűltek, hogy ápolták a hagyományt. Bár a karácsonyi játék még nem halt ki Angliában, hiszen néhány városban, például St Albans-ban még játsszák őket, jó lenne, ha újra feléledne kisebb falvakban is a szokás. Hiszem, hogy eme ősrégi angol szokás sok érdeklődőt vonzana, nemcsak a Halloween és a Black Friday…

 

This Post Has 0 Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

6 − 3 =

Back To Top